Luke Chamberlayne

Selvstendig sykling med en ryggmargskade på C3/C4

Etter en tragisk fjellsykkelulykke for flere år siden, fikk Luke en ryggmargskade på C3/C4. Veldig lite bevegelser er mulig, men han prøver å bygge opp sin egen styrke med hjelp av trening.

Home Widget 1

This is your first home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 6th widget from the top in area 6 called Home Widget 1. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 2

This is your second home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 7th widget from the top in area 7 called Home Widget 2. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 3

This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area 8 called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 4

This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area 8 called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.