Gerard de Nooij

Gerard har en thoracic ryggmargskade, T4. Han er veldig fornøyd med BerkelBike, og snakker om det i dette klippet. Han sier at selv om han også har en vanlig håndsykkel, så foretrekker han kombinasjonen av håndsykkel/halvliggende sykkel med BerkelBike, fordi det er så mye bedre for hans fysiske helse. Gerard bruker BerkelBike Connect, den koblede håndsykkelen.

Used in this review

BerkelBike Home

Functional Electrical Stimulation

Home Widget 1

This is your first home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 6th widget from the top in area 6 called Home Widget 1. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 2

This is your second home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 7th widget from the top in area 7 called Home Widget 2. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 3

This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area 8 called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 4

This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area 8 called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.